Confortul tău, autorizat și sigur.

Servicii moderne de punere în funcțiune, autorizare, service și garanție pentru centrale termice și instalații de gaze naturale.

Operator autorizat ANRE, ISCIR

Autorizație de funcționare ISCIR

 • Verificarea tehnică a centralei
 • Întocmirea documentației conform reglementărilor locale
 • Certificat de autorizare pe email
 • Pentru centrala termică 24kw
 • Serviciu de calitate certificat ISO 9001

Pachet VTP Plus

Avantajos

Autorizație de funcționare ISCIR + Verificare instalație gaze naturale

 • Preț promoțional
 • Rezolvi totul într-o singură vizită a inginerilor noștri și 2 ani stai liniștit

Verificare instalație gaze naturale

 • Verificarea conductelor de gaz
 • Verificarea arzătorului și a echipamentelor
 • Fișă de autorizare înregistrată la operatorul de sistem pe email
 • Serviciu de calitate certificat ISO 9001
Echipamente în garanție
2000+
Echipamente în post-garanție
3000+
Grad de satisfacție
99.5%
Ani experiență
10+

Dispecerat

0757.075.348
Address
Str. Apeductului 64, Chiajna, Ilfov

Ai o centrală termică în garanție sau post-garanție la noi?

Scanează codul QR aflat pe echipament cu camera telefonului tău sau accesează

Întrebări frecvente

Oferim o gamă largă se servicii pentru centralele termice. Dintre ele putem enumera:

 • Punere în funcțiune (P.I.F.)
 • Service
 • Montaj

"Punerea în funcțiune a centralei termice" denotă etapele de pornire și evaluare a unei instalații de încălzire, fie după montarea acesteia sau după o perioadă în care nu a fost utilizată. Scopul principal al acestui demers este de a asigura că toate elementele sistemului sunt operative și că instalația este gata să producă căldură sau apă caldă, conform scopului său prevăzut.

Procesul de punere în funcțiune a centralei termice include, de obicei, următoarele operațiuni:

 1. Examinarea Instalației: Se realizează o inspecție completă a sistemului, verificându-se conductele, radiatoarele și alte componente ale instalației, pentru a confirma că sunt montate corect și nu prezintă semne de deteriorare sau scurgeri.
 2. Verificarea Componentelor: Se testează fiecare element al centralei, inclusiv schimbătoarele de căldură, pompele și ventilatoarele, pentru a asigura că funcționează corespunzător. Aceasta implică de cele mai multe ori punerea în funcțiune a acestor componente pentru a le evalua performanța.
 3. Optimizarea Setărilor: Se reglează configurările și parametrii centralei termice pentru a garanta cea mai bună performanță, luând în considerare specificul sistemului și condițiile de mediu.
 4. Testarea Controlului Sistemului: Se verifică modul în care sistemul de control al centralei gestionează temperatura și alte variabile ale procesului de încălzire.
 5. Asigurarea Măsurilor de Securitate: Se examinează sistemele de siguranță pentru a confirma că sunt funcționale și pot reacționa în caz de incidente sau urgențe.
 6. Educația Utilizatorilor: În anumite situații, procesul poate include și instruirea persoanelor sau a echipei care va opera centrala termică. Aceasta ar putea implica detalii despre utilizarea de zi cu zi, întreținere și proceduri pentru situații de urgență.

Procesul de punere în funcțiune a centralei termice este vital pentru asigurarea unei operări eficiente și sigure a sistemului de încălzire, diminuând astfel posibilitatea de defecțiuni sau complicații pe durata funcționării.

Condițiile de garanție pentru centralele termice pot diferi în funcție de producător, distribuitor și caracteristicile tehnice ale echipamentului. Totuși, există anumite principii de bază comune majorității cazurilor. Este crucial să consultați termenii specifici ai garanției oferiți de producător sau de compania care a instalat centrala termică. Iată câteva puncte esențiale referitoare la garanția centralelor termice:

 1. Perioada de Garanție: Producătorii stabilesc o durată specifică de garanție pentru centralele termice, care variază în funcție de brand și model. Aceasta poate oscila de la câteva luni până la mai mulți ani.
 2. Procedura de Înregistrare: Anumite companii pot cere înregistrarea centralei pentru validarea garanției. Este important să înregistrați produsul în limitele termenului stabilit pentru a beneficia de protecția garanției.
 3. Instalare de către Specialiști: Multe garanții cer ca montarea să fie realizată de un tehnician calificat. O instalare inadecvată poate anula garanția.
 4. Mentenanță Regulată: Condițiile de garanție pot include necesitatea unei întrețineri periodice, realizată de profesioniști. Omiterea servisării regulate poate influența validitatea garanției.
 5. Folosirea Pieselor Originale: Pe durata garanției, este esențial să utilizați piese de schimb originale, aprobate de producător. Utilizarea pieselor neautorizate poate compromite garanția.
 6. Conformitate în Utilizare: Garanția poate fi invalidată dacă se dovedește că centrala a fost folosită în moduri care nu corespund cu instrucțiunile producătorului, precum suprasolicitarea sau utilizarea necorespunzătoare.
 7. Raportarea Incidentelor: În cazul apariției unor probleme, este important să contactați producătorul sau instalatorul în cadrul perioadei de garanție. Raportarea rapidă a incidentelor este crucială pentru a preveni anularea garanției.

Este vital să citiți cu atenție termenii și condițiile garanției oferite de producător pentru a înțelege în detaliu ce acoperă garanția și ce obligații trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceasta.

Examinarea și întreținerea regulată a centralei termice este un proces esențial care presupune inspecția și curățarea componentelor principale pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului. Efectuarea periodică a acestor revizii ajută la prevenirea defectiunilor și maximizează performanța și siguranța instalației. Iată principalele aspecte ale acestui proces:

 1. Îngrijirea Arzătorului: Se inspectează și se curăță arzătorul pentru a elimina depunerile și reziduurile, asigurând astfel o ardere eficientă și completă a combustibilului.
 2. Examinarea Schimbătorului de Căldură: Se controlează și se curăță schimbătorul de căldură pentru a facilita transferul optim de căldură către lichidul termic din sistem.
 3. Testarea Dispozitivelor de Securitate: Se verifică buna funcționare a dispozitivelor de siguranță pentru a garanta operarea sigură a instalației.
 4. Ajustarea Presiunii și Temperaturii: Se măsoară și, dacă este necesar, se ajustează presiunea și temperatura în conformitate cu specificațiile.
 5. Controlul Sistemului de Evacuare a Gazelor: Se asigură funcționarea adecvată a sistemului de evacuare a gazelor și se verifică absența scurgerilor sau obstrucțiilor care ar putea cauza acumularea de gaze toxice.
 6. Inspectarea și Curățarea Filtrelor: Filtrele sunt verificate și curățate pentru a preveni obstrucțiile și a menține o circulație fluidă a agentului termic.
 7. Evaluarea Controlerului Sistemului: Se testează funcționarea adecvată a unității de control, asigurându-se că sistemul răspunde corespunzător la setările termostatului și funcționează eficient.
 8. Inspectarea Generală a Centralei Termice: Se examinează componentele majore ale centralei pentru a detecta orice semne de uzură sau deteriorare și se iau măsuri de remediere dacă este cazul.

Este crucial ca aceste revizii să fie efectuate de personal calificat și autorizat. Se recomandă efectuarea acestor inspecții anual sau conform unor intervale stabilite de producător sau de reglementările locale. O revizie regulată nu doar că păstrează centrala termică la un nivel optim de eficiență, dar contribuie și la prevenirea incidentelor, asigurând un mediu de locuit sigur și confortabil.

Obținerea autorizației ISCIR pentru o centrală termică este un proces esențial care confirmă conformitatea instalației cu normele și regulamentele specifice, cum ar fi PTA 10/2010, asigurând astfel siguranța și respectarea normativelor tehnice. Această autorizație, eliberată de un agent economic autorizat ISCIR, este obligatorie pentru utilizarea legală a unei centrale termice. Următoarele sunt aspectele fundamentale în procesul de autorizare:

 1. Evaluarea Tehnică a Instalației: Înainte de acordarea autorizației, centrala termică trebuie supusă unei evaluări tehnice amănunțite de către experți specializați. Această evaluare verifică respectarea standardelor de siguranță și reglementărilor tehnice actuale.
 2. Adaptarea la Reglementările Locale: Autorizația se acordă numai dacă instalația este în conformitate cu reglementările locale privind siguranța construcțiilor, protecția mediului și alte criterii legate de funcționarea eficientă și sigură a centralei.
 3. Prezentarea Documentelor Necesare: Procesul de autorizare poate necesita o serie de documentații, inclusiv planurile tehnice ale instalației de gaze naturale, pentru verificarea conformității.
 4. Controlul Echipamentelor: Autoritățile responsabile verifică dacă echipamentele centralei termice, inclusiv arzătorul, schimbătorul de căldură și sistemul de evacuare a gazelor, sunt certificate și îndeplinesc standardele de siguranță necesare.

Pentru informații detaliate și specifice despre procedura de autorizare, este esențial să contactați un agent economic autorizat ISCIR. În majoritatea cazurilor, este recomandabil să apelați la specialiști calificați pentru instalarea și întreținerea centralei termice, pentru a asigura conformitatea totală cu toate normele și reglementările în vigoare.

Examinarea periodică a sistemului de gaze naturale este vitală pentru menținerea siguranței și eficienței sale. Conform normelor ANRE, această verificare trebuie efectuată cel puțin o dată la doi ani. Următoarele sunt elementele principale care sunt adesea evaluate în cadrul acestui control:

 1. Inspectarea Arzătorului și a Echipamentelor: Se realizează o evaluare a arzătorului și a tuturor dispozitivelor legate de sistem, verificându-se funcționalitatea și curățarea acestora pentru a elimina depunerile și a preveni ineficiența sau riscurile de siguranță.
 2. Testarea Detectorului de Gaze: În cazul sistemelor dotate cu detectoare de gaz, acestea sunt testate pentru a confirma capacitatea lor de a identifica scurgerile de gaz.
 3. Controlul Sistemului de Evacuare: Se inspecționează și se curăță conductele de evacuare pentru a asigura eliminarea adecvată a gazelor și pentru a preveni blocările sau acumulările de reziduuri.
 4. Măsurarea Presiunii Gazului: Se verifică presiunea gazului în sistem pentru a se asigura că se încadrează în parametrii specificați și pentru a garanta o ardere eficientă.
 5. Verificarea Ventilației: Se controlează sistemul de ventilație pentru a preveni acumularea de gaze potențial periculoase și pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță.
 6. Inspectarea Dispozitivelor de Siguranță: Siguranțele și dispozitivele de protecție sunt verificate pentru a confirma că sunt în stare de funcționare și pot preveni incidentele legate de gaz.
 7. Testarea Etanșeității Sistemului: Se efectuează teste de etanșeitate pentru a identifica orice scurgeri de gaz, folosindu-se tehnici și materiale specifice pentru a detecta fisurile sau pierderile.
 8. Conformitatea cu Regulamentele ANRE: Se asigură că instalația îndeplinește toate normele și reglementările relevante pentru utilizarea gazelor naturale, impuse de ANRE.

Este esențial ca aceste inspecții să fie realizate de personal autorizat și calificat, precum furnizorii de servicii de gaz natural sau organizații specializate în acest domeniu. De asemenea, este important să urmați recomandările producătorului și instrucțiunile de întreținere pentru a asigura funcționarea corectă și de lungă durată a sistemului.

Revizia la fiecare zece ani a instalațiilor de gaze naturale este o procedură detaliată și obligatorie, menită să garanteze siguranța și eficiența sistemului pe o perioadă îndelungată. Această revizie decenală include următoarele verificări și teste:

 1. Examinare Generală: Se efectuează o inspecție detaliată a întregului sistem pentru a identifica semnele de uzură, deteriorare sau alte defecțiuni posibile apărute în timp.
 2. Testul de Etanșeitate: Se verifică toată instalația pentru a se asigura că nu există scurgeri de gaz, o componentă esențială pentru siguranța utilizării gazelor naturale.
 3. Inspectarea Conductelor: Se controlează și se testează conductele de gaz pentru a detecta orice crăpătură sau deteriorare ce ar putea cauza scurgeri de gaz.
 4. Verificarea Dispozitivelor de Securitate: Se examinează toate sistemele de siguranță pentru a confirma funcționarea adecvată și conformitatea cu standardele de securitate.
 5. Evaluarea Arzătoarelor și a Echipamentelor: Se testează și se curăță arzătoarele și echipamentele pentru a asigura o ardere eficientă și pentru a evita problemele tehnice.
 6. Testarea Detectorului de Gaze: În cazul în care instalația include detectoare de gaz, acestea sunt supuse unor teste pentru a verifica capacitatea lor de a identifica scurgerile de gaz.
 7. Măsurarea Presiunii Gazului: Se verifică presiunea gazului din sistem pentru a asigura că aceasta se află în limitele optime și că există suficientă presiune pentru o ardere corespunzătoare.
 8. Controlul Ventilației: Se inspectează și se testează sistemul de ventilație pentru a asigura o circulație eficientă a aerului și evitarea acumulării de gaze periculoase.

Această revizie complexă trebuie să fie realizată de personal autorizat și calificat, conform normelor și reglementărilor locale și naționale. Este crucial să respectăm aceste intervale de verificare pentru a preveni accidentele și pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a instalației de gaze.

Detectarea mirosului de gaz în casă necesită o reacție imediată, deoarece gazul natural, cum este metanul, prezintă un risc semnificativ de incendiu sau explozie. În cazul în care simțiți miros de gaz, urmați acești pași cruciali:

 1. Evitați Flacăra și Electricitatea: Nu aprindeți lumini sau alte dispozitive și nu folosiți întrerupătoarele electrice, pentru a preveni riscul de scânteie.
 2. Abțineți-vă de la Folosirea Dispozitivelor Electronice: Nu utilizați telefoane mobile sau alte gadgeturi electronice în casă. Faceți apeluri în afara locuinței pentru a evita orice scânteie potențială.
 3. Ventilație Immediată: Deschideți toate ferestrele și ușile pentru a permite gazului să se disperseze în exterior.
 4. Părăsiți Locuința: Dacă mirosul este puternic sau persistent, evacuați locuința și informați vecinii să facă la fel. Păstrați o distanță de siguranță de zonă.
 5. Închiderea Alimentării cu Gaz: Închideți alimentarea principală cu gaz, dacă puteți face acest lucru în siguranță. Robinetul de gaz se găsește de regulă în apropierea contorului sau în exteriorul casei.
 6. Contactați Serviciul de Urgență pentru Gaze: Apelați imediat furnizorul dvs. de gaze naturale sau serviciul de urgență local pentru a raporta situația. Ei sunt pregătiți să gestioneze astfel de incidente.
 7. Nu Reveniți în Locuință: Nu vă întoarceți în casă până nu primiți confirmarea de la autorități sau de la tehnicieni că este sigur să o faceți.

Cunoașterea acestor pași și pregătirea pentru posibilele situații de urgență legate de gaz sunt esențiale. Asigurați-vă că știți unde se află robinetul de gaz și păstrați un număr de urgență la îndemână. Siguranța dumneavoastră și a celor din jur este esențială în cazul unei scurgeri de gaz.