Un pas important inainte de instalarea unei noi centrale termice: debransarea

Un pas important inainte de instalarea unei noi centrale termice: debransarea

Persoanele care doresc debranșarea de la sistemul centralizat de căldură sunt de cele mai multe ori persoane care își doresc instalarea unei noi centrale termice pentru propria locuință, pentru a putea controla confortul termic propriu și atmosfera generală a căminului. Procedura de debranșare de la rețeaua de termoficare nu este, însă, foarte simplă. 

Asemeni zicalei unde “vara faci sanie și iarna car”, cei care doresc debranșarea de la căldură ori, mai bine zis, debranșarea de la rețeaua comună de termoficare trebuie să știe că trebuie să se preocupe dinainte de această procedură, nu când deja a venit frigul, ci înainte de luna septembrie.

Pentru instalarea unei centrale termice primul pas, de fapt, este chiar această debranșare, pentru care este nevoie de completarea unei cereri, de realizarea unui proiect, de depunerea acestui proiect, aprobări și abia apoi clientul trebuie să se preocupe de achiziționarea centralei termice, de autorizația de funcționare ISCIR și de montarea centralei.

Condiţii necesare pentru debranşarea RADET

Pentru a fi posibilă debranșarea de la sistemul centralizat de căldură, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • să nu se ceară debranşarea în timpul sezonului de încălzire, căci executarea lucrării ar fi oricum imposibilă;
 • să fie depuse documentaţiile de debranşare în perioada 14 aprilie - 16 septembrie;
 • să se adauge un act adiţional contractului de furnizare de energie termică, potrivit căruia a fost modificată puterea termică necesară pentru sistemul centralizat de căldură cu acordul furnizorului;
 • să existe un document scris conform căruia proprietarii spaţiilor cu planşee sau pereţi în comun cu locuinţa pentru care este necesară debranşarea sunt de acord cu această modificare şi cunosc influenţele debranşării asupra condiţiilor lor de confort (documentul trebuie să cuprindă semnăturile acestor proprietari din vecinătatea locuinţei pentru care se face debranşarea);
 • să existe documentaţia tehnică corespunzătoare debranşărilor de la căldură;
 • să fie montat un aparat de măsurare a debitului de gaze naturale consumate de proprietatea debranşată de la reţeaua comună de termoficare.

Debranşare RADET - Etape şi preţ

Procedura de debranşare de la reţeaua de termoficare presupune, în mare, următoarele etape:

 • depunerea cererii de debranşare la RADET (la registratura RADET) - cererea va trebui să fie însoţită de alte formulare cu ştampila Asociaţiei de Proprietari;
 • realizarea proiectului tehnic de debranşare;
 • achitarea taxei de avizare către RADET;
 • emiterea referatului de debranşare, un document prin care sunt atestate toate detaliile tehnice prevăzute în proiect;
 • debranşarea propriu-zisă a radiatoarelor de către personalul tehnic RADET sau de personal autorizat;
 • întocmirea procesului-verbal de debranşare de către personalul tehnic ce a executat debranşarea în 4 exemplare (1 va rămâne la beneficiar, 1 la Asociaţia de Proprietari şi 2 la RADET).

Debranşarea RADET - Preţ

Pentru întreaga procedură de debranşare de la sistemul centralizat de căldură se vor plăti două taxe şi anume taxa RADET pentru depunerea documnetaţiei şi taxa de debranşare a cărei valoare va fi diferită în funcţie de echipajul care execută debranşarea şi de numărul radiatoarelor care trebuie debranşate de la coloana comună de încălzire.